Pszichológia

A pszichológiai foglalkozások kétszemélyes helyzetben zajlanak.

Családi nehézségek fennállása esetén testvér, a szülő szintén részese az üléseknek. A játékok, a beszélgetések során a gyermek személyisége, valamint az őt foglalkoztató problémák felszínre kerülnek. A meleg, biztonságot nyújtó környezetben lehetőség nyílik arra, hogy félelmeit feloldja, önbizalma, önértékelése helyére kerüljön, az esetleges őt foglalkoztató kérdéseire megtalálja a választ, ezáltal biztosítva az egészséges, boldog gyermekkort.

Segítséget kap konfliktusainak helyes kezeléséhez.

Nehéz élethelyzetek esetén az aktuális kérdésekkel foglalkozunk, hogy a gyermek könnyebben birkózhasson meg a számára nehézséget jelentő eseménnyel, esetleges konfliktussal.

Pszichológus segítséget tud nyújtani a következő területeken:

  • Szorongásoldás
  • Magatartászavarok
  • Hiperaktivitás
  • Önértékelési problémák
  • Önbizalom növelése
  • Szocializáció
  • Agresszivitás csökkentése
  • Konfliktushelyzetek helyes megoldása
  • Kommunikációs technikák elmélyítése, érzelmi kifejezőeszközök bővítése, valamint a nonverbális jelzések megértésének elősegítése
  • Önkontroll erősítése