Családi Napközi Házirend

VARÁZSCERUZA NAPKÖZBENI GYERMEKFELÜGYELET HÁZIRENDJE

 

Az ellátott gyermekek köre

 1.A napközbeni gyermekfelügyelet, családban élő 1-5 éves korú gyermekeket fogad be a szülővel, törvényes képviselővel kötött megállapodás alapján.

2. Az első pontban meghatározott életkornál idősebb, ill. fiatalabb gyermek napközbeni ellátásban egyedi elbírálás alapján részesülhet.

3. A gyermek felvételét a szülő az ellátást végzőnél kérheti. Az ellátást végző és a szülő az megállapodást köt az ellátás kezdetéről és várható időtartamáról, valamint megszüntetésének módjáról.

 

Gyermeklétszám

4. A gyermeklétszám egy fő ellátást végző esetén maximum 5 fő lehet. Ha az ellátást végzőnek a kisegítő feladatokra állandó segítsége van, további 2 gyermek ellátására van lehetőség.

 

Nyitvatartási idő

5. A napközbeni gyermekfelügyelet rendes nyilvántartási ideje munkanapokon reggel 8 órától délután 16.30-ig tart. A reggeli érkezés a napirend zavartalansága miatt 9 óráig történik. A napközbeni gyermekfelügyelet nyitvatartási idején túl minden megkezdett óráért 1.000, azaz egyezer forint óradíjat számít fel az ellátást végző. Nyitvatartási időben az alaptevékenység mellett a szabad férőhelyeken időszakos gyermekfelügyelet igénybevételére van lehetőség.

6. A szabadság miatti zárva tartás pontos idejéről a szülők és az ellátást végző közösen döntenek, s azt írásba foglalják. Az esetleges helyettesítés megszervezéséről az ellátást végző személy gondoskodik az érintettek egyetértésével.

 

Költségtérítés

7. A szülő törvényes képviselő vállalja a gyermek utáni térítési díj megfizetését tárgyhó 5-10. napja között.

 

Étkeztetés

8. Az ellátást végző gondoskodik a gyermek négyszeri étkeztetéséről (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna).

9. A napközbeni gyermekfelügyeletet igénybe vevő szülő, törvényes képviselő köteles a szolgáltatás megkezdése előtt az ellátást végzőt tájékoztatni a gyermek étkezéssel kapcsolatosan kialakult egyéni szokásairól, esetleges élelmiszerallergiáról, stb.

 

Napirend

10. Az ellátást végző az évszakhoz, a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodó rugalmas napirendet alakít ki, mely az étkezés, levegőzés, játék, gondozási tevékenység rendszeres napi teendőiből áll. Gondozótevékenysége során harmonikus légkört, balesetmentes, esztétikus környezetet biztosít a gyermekek számára. Ösztönzi a kisgyermekek kreatív, önálló tevékenységét.

8.00– 9.00-ig              Gyermekek fogadása, reggelizés

9.00–10.00-ig             Irányított játék – foglalkozás megtartása

10.00–10.15-ig            Tízórai

10.15–10.30-ig            Szabad játék

10.30–11.30-ig            Szabadtéri játék vagy séta (rossz idő esetén benti játék)

11.30–12.00-ig            Ebéd

12.00–12.15-ig            Tisztálkodás, készülődés a lefekvéshez

12.15 –15.00-ig           Csendes pihenő

15.00–15.30-ig            Uzsonna

15.30–16.30-ig            Szabad játék, hazaadás

 

Együttműködés a szülőkkel

11. Az ellátást végző gondozótevékenysége során folyamatosan együttműködik a szülőkkel.

12. Az ellátást végző a szerződésben rögzített személyeknek adhatja át az ellátott gyermeket. Ennek hiányában – váratlan akadály esetén – legalább telefonon köteles értesíteni az ellátást végzőt, ki viheti el gyermekét.

13. Az ellátást végző csak a megállapodási szerződésben megjelölt gyermek részére nyújthat szolgáltatást.

 

Egészségügyi ellátás, betegség, balesetvédelem

14. A gondozás megkezdése előtt a gyermekorvos igazolását a szülő bemutatja arról, hogy a gyermek egészséges és közösségbe mehet. Betegség miatti hiányzást követően az ellátás folytatásának feltétele a gyermek gyógyultságát tanúsító háziorvosi igazolás bemutatása az ellátást végzőnek.

15. A szülő, törvényes képviselő a gyermek betegségét – mivel erre az időszakra nem veszi igénybe az ellátást – legkésőbb tárgynap reggel 9.00 óráig köteles az ellátást végzőnek jelezni.

16. Lázas, fertőző beteg gyermeket nem fogad a napközbeni gyermekfelügyelet. Amennyiben a gyermek napközben belázasodik, az ellátást végző a szülőt értesíti, és kéri a beteg gyermekorvosi vizsgálatát. Ezután a gyermek közösségbe kizárólag egészséges igazolással mehet.

17. A szülő, törvényes képviselő biztosítja a gyermek személyes higiénés eszközeit az ellátást végzővel egyeztetett módon. (pelenka, nedves törlőkendő és krém)

18. Az ellátás helyszínén az ellátást végző a balesetvédelmi feltételeket biztosítja.

 

A gyermek megismerésének eszközei, az ellátás minőségének biztosítása

19. A szülő vállalja, hogy együttműködik a gyermek megismerését szolgáló kérdőív kitöltésében és az időközben bekövetkezett változások regisztrálásában. A kérdőívben rögzített információk csak összefoglalják, de nem helyettesíthetik a gyermek gondozásához elengedhetetlen, személyesen megbeszélt gondozási szempontokat.

20. A szülő hozzájárul, hogy az ellátás során a gyermek fejlődésének dokumentálására, belső használatra gyermekéről fénykép- és videofelvételek készüljenek.

 

Egyéb rendelkezések

21. A Házirend súlyos megsértése a szolgáltatásra kötött megállapodás felbontásával járhat.

22. Az ellátást végző a szülővel a szerződéskötés napján az érvényben lévő házirendet ismerteti.

23. A Házirend egy példányát a szerződéskötés napján a szülő, törvényes képviselő az ellátást végzőtől veszi át.