Állapotfelmérés

Minden hozzánk érkező gyermeket egy előzetes megbeszélés után az illetékes szakember megvizsgál. Ezen vizsgálatok során állapítjuk meg, hogy a gyermek problémáját milyen irányból közelítsük meg, illetve hogy milyen módszereket, terápiákat kell alkalmazni a legjobb eredmény elérése érdekében.

A gyógypedagógia területén egy komplex vizsgálatot végzünk el. Ez a vizsgálat az életkortól függően változik óvodások és iskolások esetében. Ennek során az iskolai tanuláshoz leginkább szükséges készségek és képességek felmérése zajlik:

  • megjelenés, kapcsolatfelvétel, magatartás a vizsgálat során
  • általános tájékozottság: saját személyére és családjára vonatkozó ismeretek, térbeli tájékozottság a gyermeket körülvevő tágabb környezetről, időbeli viszonyokról való tájékozottság
  • beszédállapot: beszédhibák kiszűrése, a beszéd tartalmi oldalának megfigyelése
  • elemi gondolkodási műveletek: olvasás, írás, matematikai ismeretek vizsgálata
  • grafomotoros képesség vizsgálata – Bender-teszttel, emberrajzzal
  • a diszlexia-veszélyezetettséget kimutató Edtfeldt-teszt és diszlexia előrejelző Meixner-teszt, illetve iskolás gyermekeknél Meixner olvasólapokkal a diszlexia diagnosztizálása
  • szükség esetén intelligencia tesztet (verbális és nonverbális) is végzünk a gyermeknél, kizárólag pszichológus értékelése mellett

A vizsgálat alapján teszünk ajánlatot a fejlesztés irányára és mértékére. A fejlesztés lényege, hogy rendszeres legyen.

Minél korábban ismerjük fel a problémát, és derítjük ki annak okát, annál hatékonyabban tudjuk kezelni.